Accolade Life
รหัสแสดง

วิธีการเข้าใช้บริการฟรี

  1. ติดต่อขอใช้บริการฟรีที่ Accolade Life Center
  2. นำรหัสที่ได้ แสดงให้ฝ่ายบริการลูกค้า Custumer Sevice (แจ้งว่า ได้รับรหัสจาก Wenud Campaign เพื่อรับสิทธิ์
  3. พนักงานจะดำเนินการให้ท่านทั้งหมด เพื่อใช้บริการฟรี

รายละเอียดติดต่อขอเข้ารับบริการฟรี

Accolade Life Center โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช (ศูนย์ แอคโคเลด ไลฟ์ เซ็นเตอร์) ชั้น 4
99/19 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
 
โทร 02-011-0888
Line : @accoladelifecenter

 

ท่านจะได้รับบริการอะไรบ้างจากแคมเปญนี้

1. Live Blood Analysis (มูลค่า 1,900.-)
เป็นการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือดขณะที่ยังมีชีวิต ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านกล้อง Dark Filed Microscope วิเคราะห์แนวโน้มในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งระบบย่อยอาหาร, สารพิษที่ตกค้างในเลือด, การหมุนเวียนเลือด, ระบบภูมิคุ้มกัน และสภาวะภูมิแพ้ของร่างกายผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้บ่งบอกถึงลักษณะการใช้ชีวิตและแนวโน้มในการเกิดโรค โดยจะดูองค์ประกอบหลักๆ ได้ดังนี้

  1. ระบบย่อยอาหาร เพื่อวินิจฉัยระบบการย่อยอาหาร ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร เช่น วิเคราะห์ภาวะการดูดซึมอาหาร
  2. สารพิษตกค้างในเลือด โลหะหนักต่าง ๆที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือทางอ้อม
  3. ความสมดุลของฮอร์โมนเพศในร่างกาย
  4. สารอนุมูลอิสระในเลือด
  5. ระบบภูมิคุ้มกันและภาวะภูมิแพ้ของร่างกาย
  6. ระบบการหมุนเวียนของเลือด


2. BIO BODY SCAN (มูลค่า 5,500.-) การตรวจสแกนร่างกายแบบครอบคลุม

ด้วยเทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อช่วยคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะได้อย่างครบถ้วน ในเบื้องต้นผลการตรวจจะช่วยให้เราทราบว่า มีอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอยู่ในภาวะที่ผิดปกติในขณะที่ตรวจ และบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีอาการแสดงของโรคให้เราเห็นก็ตาม จึงเป็นแนวทางการตรวจเพื่อการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี และสามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ รวมเป็น 8 ระบบการทำงานของร่างกาย คือ
 
ตรวจสแกนระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่อง EIS (Cardiovascular functions) ตรวจสแกนระบบต่อมไร้ท่อด้วยเครื่อง EIS (Endocrine functions) ตรวจสแกนระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธ์ด้วยเครื่อง EIS (Urogenital and renal functions) ตรวจสแกนระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง EIS (Neuromuscular functions) ตรวจสแกนระบบทางเดินหายใจด้วยเครื่อง EIS (Respiratory functions) ตรวจสแกนระบบการย่อยอาหารด้วยเครื่อง EIS (Digestive functions) ตรวจสแกนระบบประสาทและสมองด้วยเครื่อง EIS (Neurologic functions) ตรวจสแกนระบบการเผาผลาญอาหารด้วยเครื่อง EIS (General metabolic functions) ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (Live Blood Analysis)


3. Health Consultation (มูลค่า 2,500.-)

อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูเซลล์และการป้องกันการเกิดโรค ของศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) คือขั้นตอนการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพราะถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูล สร้างความรู้และความเข้าใจว่าในขณะนี้ระบบการทำงานของร่างกายมีอวัยวะส่วนใดบ้างที่เกิดความเสื่อม หรือเกิดการทำงานที่ผิดปกติ ควรรับการรักษาแบบใดจึงจะเหมาะสมเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังเข้ารับการรักษาอย่างละเอียด เพราะเราเชื่อว่าการรู้ถึงสาเหตุ สร้างความเข้าใจ ก่อนการเกิดโรค นั่นคือ กุญแจสำคัญที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพที่ดีและเห็นผลที่สุด